Catch and release

Det har blivit vanligt för sportfiskare att praktisera catch and release. Det betyder att fisken släpps tillbaka i vattnet efter fångst. Det kan handla om fisk som är mindre eller större än lovligt eller att sportfiskaren nått sin kvot och resterande fångstfiskar släpps tillbaka. Faktum är att majoriteten av de fiskar som sätts tillbaka överlever. Trots oro över negativa effekter är de positiva effekterna överlägset större. Röster har höjts från djuraktivister i bland annat Finland att catch and release orsakar fisken smärta men samtidigt finns det veganer som menar att du ska skära grönsaker på ett visst sätt för att undvika att grönsakerna känner smärta. Ibland måste helt enkelt sunt förnuft få råda och tokerier undvikas.

Sportfiskaren och yrkesfiskaren

En sportfiskares intresse är att både fisk och vatten mår bra. Syftet med sportfiske är att inte ta hem mer fisk än vad som behövs eftersom sportfiskaren är mån om att fiskbeståndet växer. En yrkesfiskare med trålare har motsatt intresse och på grund av rovfiske (på grund av ekonomiska skäl) i våra hav orsakar de flesta yrkesfiskare enormt stor skada. Trots att detta är uppenbart sysslar många med att försöka skylla sportfiskaren för problem med minskade fiskbestånd istället för att lägga skulden där den hör hemma. Vi har många gånger tyvärr hört talas om både sälar och valar som skjutits av yrkesfiskare eftersom de lagt skulden på oskyldiga djur för minskade fiskbestånd. Exempelvis Florida (i USA) förbjöd fiske med nät och långlinor under 1990-talet och fiskebeståndet växte explosionsartat.

Miljömedvetenhet

Sportfiskare i dag är mer miljömedvetna än någonsin tidigare och värnar om våra sjöar, hav och fiskbestånd. Detsamma gäller för fastighetsägare som bor utanför våra kommunala avloppsnät och är beroende av ett enskilt avlopp. Idag finns cirka en miljon enskilda avlopp i Sverige. När du äger en fastighet är du ansvarig för ditt enskilda avlopp och måste se till att reningen fungerar som den ska och uppfyller kraven. Fann är ett företag som kommer att se till att du får ett bra enskilt avlopp som uppfyller alla krav. När du anlitar Fann behöver du inte kunna allt själv utan de kommer att se till att du får rätt system för dina behov tillsammans med typritning, dokumentation samt ansökningar vid behov. Fann kommer dessutom att se till att du får rätt installatör för det enskilda avlopp som du installerar. Anläggningen kommer att dokumenteras, tomten återställas, kommunen får allt de behöver och du får bevis på en 10-årig funktionsgaranti. När du beställer Fann ”all inclusive” kommer du att få rätt system för ett enskilt avlopp, rätt entreprenör samt installation plus all nödvändig dokumentation.

Utför catch and release på bästa sätt

Använd i så stor utsträckning som möjligt hullinglösa krokar för att minimera skaderisken på fisken vid avkrokning. Försök att veva in din fångst så fort som möjligt för att minska påfrestningen på fisken. Det innebär att utsöndringen av stresshormon minskas, vilket är positivt för fiskens hälsa när den släpps tillbaka. Kroka av fisken när den är i vattnet (när möjligt) vilket är bäst under sommaren eftersom fisken lätt utmattas av värme. Det viktigaste momentet när det kommer till catch och release är att ta bort kroken så försiktigt som det bara går och försök att inte skada fiskens käft och gälar. När du sätter tillbaka fisken i vattnet ska du inte kasta den i vattnet utan lyft den ner och håll fisken tills den själv kan simma iväg.