Harr

Harren är en i familjen laxfiskar och därför populär bland sport- och fritidsfiskare, inte minst som ätt välkommet bidrag till hushållet då den är en god matfisk. Måhända inte särskilt sällsynt i sjöar och vattendrag, däremot i mataffärernas fiskdiskar, då harrens bäst före datum är mer eller mindre direkt efter fångsten.

Så ser harren ut
Harren har en relativt sett stor ryggfena till en silverblågrå långsmal kropp. Harren kan vara omkring en halvmeter lång till en vikt om cirka 1 kilo. Harr som är mindre än 35 cm långa ska återbördas i enlighet med bestämmelser i Västerbotten och Norrbotten.

Vad väger en harr?
Enligt Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har den harr som haft en maximal fångstvikt vägt 2 850 kg Andra källor har angivit att den absolut största harr som fångats med spö, i Sverige, vägde hela 3 350 kg. Det skulle ha skett i Råstojaure år 1966. Att Sportfiskarna – förbundet inte har tagit med den i sina register beror på att deras start av registrering är av senare datum. Fortfarande anses dock en harr med en vikt på runt kilot som ett riktigt kap.

Biotop och habitat
Harren lever i både sjöar och strömmande vatten. Den leker under våren i bäckar, åar och älvar. Lever harren i en sjö som till exempel Vättern leker den i sjöns tillflöden. Leken är ett praktspel mellan hanarna som försöker locka till sig honan.

I motsats till laxen är harren är en bofast art. Den förflyttar sig inte några längre sträckor med undantag av lekperioden, då den kan söka en liten bit sig upp i anslutande vattendrag.

Förekomst i Sverige
Harren, som är Härjedalens landskapsfisk, förekommer i hela Norrland och finns i Sverige så långt söderut som i Lagan. Finns även i Vättern med anslutande vattendrag.

Harren som föda
Harren är en god matfisk, varför den tillhör en av de fisksorter som fritids- och sportfiskaren gärna har med sig i fångsten. Den bör tillagas mer eller mindre direkt vid fångst efter som köttet blir förstört fort. Vid fångsten doftar den svagt av timjan, något som avtar ganska snabbt efter det att den dött.

Poppis bland sportfiskare
En av anledningarna till att harren är så populär bland sportfiskarna och då särskilt hos de som fiskar med fluga är att harren äter just insekter. Därmed är det relativt lätt att locka den med en fluga som bete. Den tycks inte vara direkt kräsen då den även nappar på mask och spinnare.