Sportfiske

För sportfiskaren finns det olika sorters fritidsfiske man kan ägna sig åt i rekreationssyfte.

En del tycker om att ägna sig åt mete andra kanske föredrar flugfiske eller spinnfiske. En del tycker om fiske oavsett vad det handlar om. Kanske havsfiske lockar eller andra former som ismete, jerkfiske, jiggfiske eller pimpling.

 

Trolling
Fiskemetoden trolling är ett sätt att ägna sig åt sportfiske genom att man drar beten efter en båt med hjälp av en båtmotor. Då man istället ror båten kallas metoden för dragrodd. Under Då fisken leker är trolling i regel förbjuden som fiskemetod.

Vid trolling använder man sig av flera spön. Det kan handla om omkring 5 -14 stycken som är ihopkopplade med en blyförsedd lina. En metod som gör det möjligt att fiska av på olika djup samtidigt. Spannet kan variera mellan 20 till omkring 60 meters djup. Vanligtvis används ekolod för att kolla av havsbotten, höjdkurvor och eventuella sillstim. Den som använder sig av trolling önskar få lax och havsöring på kroken.

Senior man teaching woman fly-fishing

 

Flugfiske
Den som ägnar sig åt flugfiske har ett speciellt flugfiskespö och man brukar se den stående i vattendrag med antingen lårhöga vadarstövlar eller vadarbyxor som medger att de går ut på djupare vatten. Som bete använder sig flugfiskaren av fiskeflugor som bete. En del flugfiskeintresserade tillverkar sina egna flugor. Poängen med flugan är att den oftast imiterar fiskens naturliga föda. På så sätt luras fisken välja flugfiskarens bete som imiterar den insekt eller fisk som den för fisket aktuella fisken äter. Vanligt är att flugfiske bedrivs i både strömmande vatten och insjöar. De flesta fiskarterna kan fiskas med flugspö. Fiskaren är oftast ute efter att få harr, öring/havsöring, lax och röding i fångsten. En del väljer att fiska gädda med metoden. Den som har sett hur flugfiske går till inser att själva kastet som utförs under flugfiske är en aning komplicerat. Åtminstone i jämförelse med övriga fisketekniker. För den som är tävlingsinriktad finns det även flugfisketävlingar som kallas casting. Poängen är att man då tävlar i precision och längd med ett flugfiskespö.