Mört

Mört är vanligt förekommande i samtliga av Sveriges sötvattendrag – faktum är att det är en av Sveriges allra vanligaste sötvattenfiskar. Detta gör naturligtvis att den ofta hamnar på kroken när man fiskar, även om mörten inte längre är en lika populär matfisk som den tidigare har varit i Sverige. Om man inte väljer att äta den mört man har fångat kan man också använda mörten som agn för att fånga andra fiskar, till exempel rovfiskar som gädda. Mört är nämligen en viktig del av dessa fiskars normala föda.1280px-Blausteinsee_Tierwelt_03

En anledning till att mörtar passar bra som agn är också för att de är relativt små fiskar. De blir oftast inte mer än 20 centimeter långa, även om de kan bli uppåt 50 centimeter långa, och de väger sällan mer än ett halvt kilo. Mörten kan kännas igen till utseendet på sina röda fenor, på en annars blåsilvrig kropp som blir vit runt magen.

Att mörten är vanlig förekommande i Sverige märks om inte annat på det stora antal sjöar i landet som har fått sitt namn efter fiskarten. Förutom i Sverige förekommer mörten i norra och mellersta Europa, liksom österut mot Sibirien och Asien. I Östeuropa är mörten fortfarande mycket populär som matfisk, varför den fiskas friskt, och mörtfiske uppskattas även i Australien, där fiskarten har introducerats enbart med sportfiske i åtanke. Om mörtfiske, eller fiske i allmänhet, inte hör till dina favoritsysselsättningar, utan du hellre håller dig inomhus och spelar på datorn, ska du gå in på Megalotto.com. Där hittar du all underhållning i form av lottospel som du kan önska.

En anledning till att mörten förekommer på så många platser och i så rikligt omfång är dess förmåga att anpassa sig efter sin miljö, bland annat när det gäller födan. Beroende på vad som finns tillgängligt kan mörten äta allt från mossa och alger till blötdjur, insektslarver och insekter. Mörten leker under tidig sommar, i maj och juni, och lägger då imponerande 100 000 ägg. Även om alla småmörtar inte klarar sig till vuxen ålder är det också en bidragande orsak till artens stora bestånd. En mört som inte dödas av en abborre, gädda eller annan rovfisk kan leva i ungefär 25 år.