Olika typer av fiskedrag

Ett fiskedrag kan egentligen beskrivas som ett oätligt bete. Eftersom fiskarna inte kan äta dem, har fiskedragen andra egenskaper för att locka fiskarna att bita i dem. Det kan till exempel vara att de glänser eller rör sig på ett visst sätt, som gör att de ser ut som småfisk.

Ett av de vanligaste dragen är skeddraget, som rör sig vaggande och gungande i vattnet. Anledningen till att det kallas skeddrag är att man ursprungligen tillverkade dragen genom att helt enkelt borra hål genom en sked. Än idag görs skeddragen i metall, men de behöver inte vara skedformade, och de dekoreras oftast för att likna fiskar, med ögon och fiskfjäll. Dragets rörelsemönster gör att det ter sig som en skadad eller förvirrad fisk, vilket gör att det lockar till sig rovfiskar.

Unicode

En annan vanlig typ av drag är wobbler. Till skillnad från skeddragen tillverkas dessa oftast i trä eller plast. En annan skillnad mellan wobblern och andra drag är att den inte snurrar, utan endast rör sig i sidled eller uppåt eller neråt. Wobblern är ganska lång, och kan därför ha två eller tre krokar fästa längs med dess kropp. Dessutom brukar draget också ha rasselkulor, för att skapa ett ljud som lockar till sig fisk. Den kan också vara ledad, för att skapa ett rörelsemönster som ser mer levande ut. Rovfiskar hugger på detta drag för att de uppfattar det som lockande och retande.

Ytterligare ett vanligt drag är spinnare, som har fått sitt namn efter hur den rör sig: den snurrar genom vattnet. Draget består av en kropp och en sked i metall, som roterar runt kroppen när draget dras genom vattnet. Skeden skapar ljudvågor och reflexer i vattnet, som gör att det ter sig som en flyende fisk. Detta uppskattar framförallt rovfiskar. En nackdel med detta drag är dock att det lätt kan få fiskelinan att tvinna sig.

Om du är sportfiskare, och drömmer om ett särskilt drag, men inte har råd att köpa det, kan det vara värt att låna pengar för att göra din fiskelycka. Se bara till att jämföra bankernas villkor på Advisa först så att du får de bästa förutsättningarna för ditt lån.