Allt om fiskedrag och beten

Inför fisketuren är det en enda sak du är ute efter, oavsett om du är professionell fiskare eller amatör – och det är att få napp! Oavsett hur du fiskar måste du förr eller senare få napp, annars får du varken fisk till middag eller nöjet i att få napp på kroken. Det är här fiskedraget kommer in, för om du inte har rätt bete för fisken kan du fiska hur länge som helst utan att få napp! I denna korta guide tar vi upp vad som gäller, vilka beten som finns samt vad du behöver tänka på vid val av fiskedrag beroende på fiskens art och typ av vatten. Vi nämner även på förbifarten beten och fällor för kräftor och vad du behöver tänka på vid kräftfiske.

Wobbler

En wobbler är ett drag som rör sig fram och tillbaka i höjdled eller i sidled för att locka till sig fiskar. Eftersom rörelserna ger en fiskliknande framfart som ytterligare förstärks av att dragen tillverkas fiskliknande formationer och starka färger som gör fiskarna nyfikna. En del wobblers innehåller även bjällror inuti kroppen som framkallar ett ljud som verkar attraherande för fiskarna.

Skeddrag

Skeddrag är ett avlångt och platt fiskedrag, ofta tillverkat av någon slags metall. Oftast är materialet av stål eller koppar. Draget fungerar som så att formen på det är en aning kupad vilket gör att det spinner i vattnet. Rörelserna blir dock oregelbundna och effekten blir att draget imiterar en döende eller skadad fisk. Detta lockar då till sig större rovfiskar eftersom skadade fiskar är lätta byten. Eftersom skeddraget rör sig automatiskt är fiske med skeddrag mindre ansträngande då draget gör mycket av jobbet att röra på sig.

Jigg

Jiggar är gummiaktiga böjbara drag som ofta har ett fiskliknande yttre. De har till och med svans som rör sig raskt och lockar till sig fiskar. De är små och maskliknande och väldigt effektiva när ni fiskar abborre eller gädda. De kräver dock en del av dig som fiskare därför att du kommer att var tvungen att se till så att inte rörelsen blir monoton utan emellanåt göra ryck och tapp i fart osv.

Spinnare

En spinnare är ett drag som består av en kropp och en liten sked som hänger över den. När man sätter fart på draget så börjar skeden snurra runt draget, vilket skapar vibrationer som ska efterlikna små kvicka rörelser från en liten fisk. Detta lockar till sig allt från abborre till gädda och det är ett mycket aktivt drag.

Agn

Vanligtvis används daggmask som levande agn eller annan mindre betesfisk, så som exempelvis löja. Därutöver används icke-levande agn, som exempelvis fast deg eller brödbit, kokt nordhavsräka eller blåmussla.

Kräftfiske

Det är en svensk tradition i tillägg till kräftskiva att fiska kräftor i våra insjöar i augusti månad, som är innan kräftans lektid. Eftersom kräftor är nattaktiva djur ska fångsten ske nattetid. Vanliga fångstredskap är mjärde vilka agnas med lockfisk såsom braxen, mört, eller annan vit fisk.

Man sänker ned mjärden i vattnet under kvällstid och vittjar fångsten några timmar efteråt. Några andra redskap som används är agnad sänkhåv.