Fritidsfiske – rättigheter & skyldigheter

Med fiske menas att man fångar djur som lever i vattendrag, som sjöar, forsar, floder, åar och innanhav och oceaner. Man kan fiska olika sorters fiskar, skaldjur, bläckfiskar och så kallade tagghudingar. Man kan fiska för att det är en avkopplande hobby, för husbehov eller ha det som en sport. En som fiskar på sin fritid, för husbehov, kallas fritidsfiskare i motsats till yrkesmässiga fiskare.

 

Regler för fiske
Oavsett man fiskar för rekreation eller på yrkesmässig basis är det den enskilde som fiskar som är skyldig vilka fiskereglerna är på den plats man fiskar.

Allt kring fiske är reglerat, det finns bestämmelser för när, var och hur man får fiska. Det kan handla om att en del arter inte får fiskas då de leker. Vatten- och fiskerättsägaren kan ha egna bestämmelser avseende hur många fiskare som får fiska på vederbörandes vatten – under en och samma period. Likaså förekommer bestämmelse om vilka arter som fiskas och var dessa får fiskas. Vilka redskap som får användas för fiske är också reglerat.

 

Förordningar
På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns en förteckning över vilka förordningar som gäller fiske och hur man bedriver det. Bland andra finns följande föreskrifter: Fiske i sötvattensområdena som regleras i FIFS 2004:37, regler för fiske i kustområdena Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, återfinns i FIFS 2004:36 och vad som gäller fiskeredskap finner man i Märkning och utmärkning av fiskeredskap FIFS 1994:14. Här finns bestämmelser om fiskedrag och andra fiskeredskap som fritidsfiskaren liksom yrkesfiskarna behöver känna till.

Father with son (10-11) in small boat fishing

 

Lagar som reglerar fritidsfiske
Förutom Miljölagen förekommer bland annat Fiskelagen som reglerar fiske. Den som är fiske intresserad kan läsa mer om lagar och författningar på fiskets område på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

 

Rätten att fiska
Rätten att fiska regleras i Fiskelagen. Densamma innehåller de grundläggande bestämmelserna om dessa rättigheter.

Det åligger den enskilde fiskare att känna till skillnaderna på det som avses som allmänt vatten, enskilt vatten och så kallat enskilt frivatten, alltså det som gäller var man får fiska.

 

Mälaren
Sjön Mälaren intar en särställning då det handlar om fiske. Här har staten betalat fiskerättsägarna för det intrång det innebär att allmänheten får fiska med rörliga redskap.