Ordning på fiskeplatsen och bland fiskedragen

Fiske är en aktivitet som kan utövas för nöjes skull, som tävling eller för att man helt enkelt vill eller behöver ha tag i fisk att äta. Men om man har eget vattendrag på sin mark är det viktigt att man håller ordning på fiskeplatsen. Dessutom måste man se till att man har ordning på sina fiskesaker. På så sätt blir det både roligare och säkrare att fiska.

Bered väg till fisket

För att kunna fiska måste man först ta sig till vattnet. Hos Kellfri.se kan man finna maskiner och andra redskap som behövs för att man ska kunna röja väg i skog och mark. Det är en stor fördel om man kan ta bilen och parkera den relativt nära vattnet. På så sätt kan man få i en båt i vattendraget och man kan också enkelt få dit utrustning vid behov. Att behöva gå och bära fiskespön, drag och annat över stock och sten är jobbigt och om man ramlar kan utrustningen också gå sönder.

Håll ordning på fiskedragen och på annan utrustning

Det är också viktigt att man håller ordning på sin fiskeutrustning. Om man låter lina och drag sitta kvar på sina spön måste man se till att linan inte trasslar sig. Det är också viktigt att ha koll på var draget sitter så att man inte gör sig illa på det. Även fiskedragen är viktiga att hålla ordning på. Drag som slås mot varandra kan repas och det kan göra att de får en sämre funktion i vattnet.

En lina som trasslar in sig i sig själv eller i andra linor kan vara omöjlig att rädda. Då får man helt enkelt klippa av trasslet, eller kasta hela linan. Det kan vara väldigt retfullt, speciellt om man köpt dyrare linor.

Skapa en fin fiskeplats

Fiske är en aktivitet som man med lätthet kan hålla på med i flera timmar. Då är det en fördel om man har en mysig fiskeplats att hålla till på. Man kan till exempel sätta ut några bänkar så att man har något att sitta på. En fin eldplats att grilla korv eller nyfångad fisk på kan också vara uppskattat. Det skadar inte heller att ordna med någon form av belysning. Just belysningen kan också vara bra sett ur säkerhetssynpunkt. Den minskar skaderisken och det är också mindre risk att råka ramla i vattnet.

Organisera betena

Om man fiskar med beten bör man också se till att organisera dem på ett bra sätt. Levande beten behöver förvaras på rätt sätt, och använder man majs eller andra matvaror kan det hända att de möglar eller blir dåliga. Dessutom kan det vara klokt att ha en egen väska till beten som förvaras i olika typer av vätskor. På så sätt skadas inte andra drag om det skulle vara så att någon burk läcker lite.